Vragen rondom het levenseinde

Een medische paragraaf opnemen in een levenstestament via notaris vaak niet nodig.

Er zijn regelmatig misverstanden of hoge verwachtingen van een notarieel levenstestament ookwel ‘euthanasieverklaring’ genoemd. Via een notaris kun je dan iemand een volmacht geven of zaken vastleggen voor het geval jezelf niet meer kunt handelen.

In zo’n levenstestament kun je ook een ‘medische paragraaf’ opnemen, waarin je aan kan kan geven hoe je denkt over reanimeren, behandelverbod, euthanasie of dementie.

Juist deze medische paragraaf geeft vaak achteraf discussie in de spreekkamer of aan het ziekbed van de patient.

Velen gaan er vanuit, dat wat is vastgelegd in het levenstestament ook zal plaatsvinden in de omschreven situaties. In de praktijk blijkt dit vaak anders uit te pakken.

Voor euthanasie zijn zorgvuldige en wettelijke criteria vastgelegd en alternatieve opties worden in een levenstetsament niet besproken.

Bespreek daarom beter eerst je persoonlijke wensen en mogelijkheden rondom het levenseinde met je huisarts en leg het vast in je dossier. Je kunt hierin ook vastleggen wie je machtigt om voor jou het woord te voeren. Dit scheelt teleurstelling en notariskosten.

Naar aanleiding van de regionale bijeenkomst: “De rol van de arts en notaris bij de totstandkoming van wilsverklaringen” op dinsdag 15 mei 2018, is afgesproken om clienten bij de notaris eerst terug te verwijzen naar de eigen huisarts voor een gesprek rondom het levenseinde. Je kunt hierna desgewenst alsnog je wensen beter geformuleerd notarieel vast laten leggen.

87% van de patienten vindt, dat de huisarts een sleutelrol speelt in het beschikbaar stellen van informatie over het levenseinde. (bron: Patientenfederatie Nederland). Daarom kun je hier (binnenkort: juni 2018) het formulier “Vragen rondom het levenseinde” downloaeden en dan bespreken met je huisarts.