Een levenstestament of wilsverklaring bespreek je met je huisarts

Gelukkig wordt niet iedereen ernstig ziek en voor veel medische problemen zijn er goede oplossingen. Maar voor een goede begeleiding rondom je levenseinde, bespreek je bij voorkeur je persoonlijke wensen of visie met je huisarts.

Via een notaris wordt vaak ook de mogelijkheid geboden – overigens goed bedoeld – om naast erfrecht-kwesties en financiële zaken ook medisch inhoudelijke onderwerpen of wensen vast te leggen. Palliatieve zorg blijkt in de praktijk toch echt maatwerk en de route laat zich niet vangen in een document. Dan geven notariële ‘afspraken’ en wensen aan het ziekbed soms toch discussie: “Ik had het toch zo opgeschreven en vastgelegd? Nu blijkt dat het niet mogelijk is?“. Bespreek daarom bij voorkeur dit soort zaken op tijd met je huisarts.

Zo zien wij de voordelen:

 • geen juridische taal, maar begrijpelijke en persoonlijke verslaglegging
 • je wensen zijn zichtbaar in je dossier en bereikbaar voor alle betrokken huisartsen en n hoeven niet te worden opgevraagd bij de notaris
 • je wensen blijven toegankelijk ook als je verhuist of wisselt van huisarts
 • via een gesprek met je huisarts kom je meer te weten over de (on)mogelijkheden in de praktijk en ben je goed voorbereid
 • een gesprek met de huisarts duurt een dubbel consult en kost € 21,67. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering en kost je dus uiteindelijk ‘niks’.

Achtergrond:
Voor euthanasie zijn door de overheid regels opgesteld. Hier zal een arts zich wettelijk aan houden. Een euthanasie-wens is daarmee geen vanzelfsprekendheid. Alternatieve opties voor euthanasie worden in een levenstestament niet besproken. Bij een huisarts kun je ook aangeven of je wel of niet gereanimeerd wilt worden en of dat je misschien donor zou willen zijn. Of hoe denk je over palliatieve sedatie?

Naar aanleiding van het regionale KNMG/KNB-convenant (mei 2018) : “De rol van de arts en notaris bij de totstandkoming van wilsverklaringen” is afgesproken, dat notarissen hun klanten voor een medische paragraaf eerst zullen adviseren terug te gaan naar de eigen huisarts voor een goed gesprek rondom het levenseinde. Hierna kan iemand desgewenst alsnog en beter geformuleerd zijn wensen notarieel vast laten leggen. Maar…dit is dus niet nodig zolang je het maar wel bij de huisarts vastlegt.

87% van de patiënten vindt, dat de huisarts een sleutelrol speelt in het beschikbaar stellen van informatie over het levenseinde. (bron: Patiëntenfederatie Nederland). Met onderstaande aktielijst heb je het zo geregeld.

Wat moet je doen? 

 • Download hier het formulier “Vragen rondom het levenseinde
 • Vul het in
 • Maak een afspraak voor een dubbel consult bij de huisarts
 • Bespreek je antwoorden met een van de huisartsen
 • Onderteken het formulier in het bijzijn van de huisarts
 • Je krijgt het origineel weer mee en wij bewaren een kopie
 • Om de 1,5 a 2 jaar kun je het formulier nogmaals ondertekenen en bekrachtigen
 • Maak een afspraak:

  0512 – 515003

 • Online afspraak maken