Handige adressen voor mantelzorgers in de regio

 

Bezoekgroep: 0512 – 51 56 94 of 0512 -38 18 02. Vrijwilligersgroep van Humanitas en het humanistisch verbond. Biedt een luisterend oor aan iedereen, die een regelmatig bezoekje van een buitenstaander op prijst stelt.

Bureau Jeugdzorg: 058 – 233 37 77. Helpt ouders en jongeren bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Tevens meldpunt voor zorgen omtrent een gezinssituatie of (verdenking op) kindermishandeling.

Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland : 0900 -254 1 254. Voor alle vragen rondom opvoeden & opgroeien voor ouders en opvoerder.

Cliëntenadviescentrum (CAC): 0800 – 57 17 171. Centrum voor informatie, advies en bemiddeling van ZuidOostZorg mbt aanvragen van (thuis)zorg, opname, wachtlijstbemiddeling etc.. U kunt ook mailen:

CIZ (indicatie besluitorgaan): 088 – 789 11 30 / 31. Aanvragen voor een zgn. CIZ-indicatie op AWBZ-zorg (bv. opname in een verzorgings- of verpleeghuis).

Gero footwear: de mobiele schoenspeciaalzaak bij u aan huis. Is het voor u lastig voor u om uit huis te komen? Gero Footwear komt op afspraak gewoon geheel vrijblijvend bij u langs. U kunt schoenen passen en testen. Tel. 37 08 85 of 06 – 22 00 26 04.

Humanitas Smallingerland – Opsterland: 06 – 15 43 70 98 of . Vrijwilligerscentrale voor div. indicaties / projecten (hulp bij de administratie, ‘maatjes’project, voorlezen voor een kind, vriendschappelijk huisbezoek, Eetcafe ‘t Druifje, kindervakantiekampen, sinterklaas-actie).

Maatschappelijk Werk Drachten : 0512 – 58 68 78. Maatschappelijk werk is kosteloos en zonder verwijsbrief toegankelijk. Maatschappelijk werk helpt bij administratie, financiën, conflicten of rechtsvragen. Adres: Tramlaan 5 te Drachten.

MEE Friesland : 058 – 284 49 11. Voor advies, informatie en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of chronisch ziekte.

Mien Servicebureau: 0512 – 53 22 76 of 0512 – 37 06 72 (7 dagen per week). Speciaal servicebureau voor ouderen: hulp bij boodschappen, huishoudelijk werk, wandeling in het bos, begeleiding naar huisarts of specialist in ziekenhuis, begrafenis of receptie, dagdeel uit rijden, begeleiding bij dementie of gewoon een dagje uit.

MOS Drachten: 0512 – 51 55 98. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie met diverse projecten.

Ping: hulpverleningsloket bij financiële-, inkomens- of schuldsaneringsvragen. Elke dag open van 08:30 t/m 12:00 uur op het gemeentehuis in Drachten. Er bestaat ook een zgn. minimagids verkrijgbaar bij de Gemeente.

Plus Bus: 06 – 145 44 377 (zonder winstoogmerk). Speciaal vervoer van deur tot deur, ziekenhuis, verpleeghuis of treinstation voor gehandicapten van alle leeftijden en inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder, die minder goed van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Senioren Service Drachten: helpt bij winkelen, gezelschap houden, vervoer, afspraken, ziekenhuis- of doktersbezoek, administratieve werkzaamheden, koken en eten en nog veel meer. 0800 1969 

Rouwverwerking: Humanitas: groep van vrijwilligers voor “Steun in verlies” (kosteloos): 06  – 15 43 70 98

Rouwverwerking: (Christien Reiziger, therapeut beeldende creatieve therapie): 0512 – 531530 of 06 – 49 60 29 46)

Rouwverwerking: “Zet je leven weer op de rails”, Martin Sijtsma, coach in rouwverwerking: 06- 31 50 93 43

Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland (SOS): beschikt over vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s). U kunt in onze gemeente contact opnemen met mw. M. Breider: tel. 0512 -35 48 50 of bij ggh mw. Tiny Nicolai – Hoekstra: tel. 0512- 51 99 14. U kunt bij hen terecht voor het kiezen van de juiste steun in bijv. de huishouding, woningaanpassingen en/of vervoer, invullen van bepaalde formulieren en het in contact komen met anderen.

Senioren Service Drachten: betaald gezelschap voor winkelen & vervoer, lichte huishoudelijke werkzaamheden, ziekenhuis- en doktersbezoek, administratieve werkzaamheden, koken & eten en nog meer. 06-22616639 of www.seniorenservicedrachten.nl

Sensoor: behoefte aan een luisterend oor of iemand waar u uw hart kan luchten? U kunt anoniem telefonisch of per e-mail contact opnemen met Sensoor: tel. 058-21 32 000 of 0900-0767 (5ct/min.) of hun website bezoeken via www.sensoor.nl voor meer informatie. [24hr./dag]

Spoed4Jeugd: crisishulp voor kinderen tot 18 jaar met psychische problemen: 0800 – 776 33 45 (alle dagen 24 uur per dag bereikbaar). Alle kinderen of jongeren en/of hun ouders of verzorgers in een crisissituatie kunnen bellen. Een professionele hulpverlener maakt een inschatting en helpt u verder.

Stand by Fryslan: Vrijwilligers ter vervanging van de mantelzorg: 0512 – 51 56 94

Stichting de Zorghulp: inwonende thuishulp, PGB-vergoed. Deze stichting plaatst een au-pair / zorghulp 24 uur per dag inwonend: De verzorgende hulp bestaat uit ondersteuning bij eten, drinken, wassen en aankleden, wc-gang, aan-/uitkleden, aan-/uittrekken kousen, naar bed gaan, in-/uit rolstoel, incontinentiemateriaal etc.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten (SUS Drachten): 0512 – 52 51 56Voor hulp inzake de regels, rechten en plichten rondom uitkeringen (WMO, bijstand en handicap (WAO)). Adres: Brede School de Drait, Flevo 190.

Thuiszorgorganisaties: iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in Drachten voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp.

  • Thuiszorgorganisatie De Friese Wouden : 088 – 512 00 00
  • Thuiszorgorganisatie Zuid Oostzorg : 0512 – 57 18 00
  • Thuiszorgorganisatie Buurtzorg : 06 – 23 66 68 67

Voedselbank Smallingerland te Drachten: 06 – 14 45 19 44Aanmelding en toetsing op basis van landelijke criteria. Adres: Bolder 8-a (gelegen op het industrieterrein)

WMO-loket: 0512 – 58 12 34ZORG: Thuishulp, gehandicaptenzorg (rolstoelen, scoot-mobielen en vervoersvergoeding), zorg thuis of in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Wonen & Welzijn: tegemoetkoming, vergoeding in verhuiskosten, aanpassingen in uw woning vanwege een handicap, kleine klussen in en om uw woning, dagbesteding, maaltijden aan huis en ondersteuning van mantelzorgers.

Zorgbuurtsuper: heeft als doel jou als mantelzorger vitaal te houden door 1. je inzicht te geven in welke risico’s je loopt op overbelasting. 2 contact te maken met mensen die jou kunnen ondersteunen. Doe de gratis risicoscan!

Zorgkantoor Friesland: 058 – 291 38 27Verantwoordelijke instantie voor de uitvoering van de AWBZ, Persoonsgebonden Bugdetten en/of CIZ-indicaties.

Ik heb voor korte periode medische hulpmiddelen nodig (bv. krukken, sta-op-stoel of bedklossen etc.). Waar kan ik dit bestellen? U kunt contact opnemen met de Groene Kruis winkel op de Burg. Wuiteweg 31 tegenover de Lawei: 0512 – 54 17 01 of het Hulpmiddelen Centrum Burgum : 0900 – 460 24 60. Deze hulpmiddelen worden vaak in bruikleen aangeboden en de kosten zijn declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.