De praktijkverpleegkundige (POH) als tweede behandelaar:

Hannie van der Veen

gediplomeerd praktijkondersteuner (POH-S)

Annanda Sankar

gediplomeerd praktijkondersteuner (POH-S)

 

Sinds een paar jaar kent de huisartsgeneeskunde een aantal nieuwe beroepen. Dit zijn de Nurse practitioner, de Physician assistant en de POH, allen werkzaam onder supervisie van een arts. Door de komst van deze nieuwe beroepen, kan chronische zorg protocollair worden uitgevoerd.

Suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, longproblematiek en ouderenzorg. Zij volgen hiervoor regelmatig nascholingen.

Om de kwaliteit in de begeleiding van diabetes patienten nog beter te maken zijn wij per 1 april 2011 aangesloten bij Ketenzorg Friesland, een samenwerkingsverband tussen huisarts, internist, oogarts en diëtist.

De praktijkondersteuners helpen u graag.

Praktijkondersteuner GGZ

Marrit Noordhoff – Bok
gediplomeerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige(POH-GGZ)  e-mail = marrit.noordhoff@ggzfriesland.nl

Taede Smidt, maatschappelijk werker / POH-GGZ i.o.

vervangt Marrit ten tijde van haar zwangerschapsverlof

Wat is een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (= POH-GGZ)?

Een POH-GGZ is net als een physician assistent een van de nieuwe beroepen in huisartsenland. Zij en de huisarts, werken nauw samen om mensen te begeleiden met psychische klachten. Vanuit de GGZ Friesland ben ik gedetacheerd en heb ik mijn spreekuren binnen de muren van de praktijk. Handig, want zo hoeft u niet naar een andere instelling en blijft uw eigen risico gespaard.

 

U kunt snel en laagdrempelig bij mij terecht voor professionele ondersteuning en behandeling van psychische klachten. Afhankelijk van de zwaarte kan ik u behandelen of doorverwijzen naar een specialist. Als u liever een andere hulpverlener wilt, kan dat natuurlijk ook. Bespreek het dan gerust.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

  • ik inventariseer de problematiek
  • adviseer de huisarts over behandeling of doorverwijzing
  • ik bied daar waar mogelijk zelf ondersteuning of nazorg

Hoe kunt u een afspraak maken?

U kunt zelf een afspraak maken of u laten doorverwijzen door de huisarts.

 

Kosten

Als ingeschreven patient bij ons in de praktijk zijn er dus GEEN kosten verbonden aan een bezoek of consult bij de POH-GGZ, net als bij de huisarts. Deze zorg valt namelijk volledig binnen de huisartsenzorg en wordt daarmee volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook uw eigen risico blijft gespaard.

 

Annuleren van een afspraak

U kunt tot 1 uur van tevoren een afspraak afzeggen of verplaatsen. Bij herhaaldelijk (te laat) afzeggen van een afspraak wordt 45 euro per consult in rekening gebracht. (klik hier voor de praktijkvoorwaarden).

 

Ik help u graag!