Praktijkondersteuner Somatiek

 

In de huisartsgeneeskunde kennen we een aantal nieuwe beroepen. Dit zijn de Nurse practitioner, de Physician assistant en de POH, allen werkzaam onder supervisie van de huisarts. Door de komst van deze beroepen, kan chronische zorg protocollair worden uitgevoerd. Dit heeft dan betrekking op:

suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, longproblematiek en ouderenzorg.

Om de kwaliteit in de begeleiding van diabetes patiënten nog beter te maken zijn we aangesloten bij Ketenzorg Friesland, een samenwerkingsverband tussen huisarts, internist, oogarts en diëtist en volgen we regelmatig na-scholingen.

Hoe kun je een afspraak met ons maken?

Je kunt zelf een afspraak maken via de assistente of je laten doorverwijzen door de huisarts.

Kosten

Net als bij de huisarts zijn er GEEN kosten verbonden aan een bezoek of consult bij de POH-S. Deze zorg valt binnen de huisartsenzorg en wordt daarmee volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook je eigen risico blijft gespaard tenzij er andere onderzoeken worden afgesproken (neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar).

Annuleren van een afspraak

Je kan tot 1 uur van tevoren een afspraak afzeggen of verplaatsen. Bij herhaaldelijk (te laat) afzeggen van een afspraak wordt 45 euro per consult in rekening gebracht.

We helpen je graag!

vriendelijke groeten,

Hannie van der Veen

praktijkondersteuner (POH-S)

Siebrig Douma

praktijkondersteuner (POH-S)

 

 

Praktijkondersteuner GGZ

 

Bij een praktijkondersteuner GGZ kun je snel en laagdrempelig terecht voor professionele ondersteuning en behandeling van psychische klachten. Afhankelijk van de zwaarte kan ik je behandelen of doorverwijzen naar een specialist. Als je liever een andere hulpverlener wilt, kan dat natuurlijk ook. Bespreek het dan gerust.

  • ik inventariseer de problematiek
  • adviseer de huisarts over behandeling of over een doorverwijzing
  • ik bied daar waar mogelijk zelf ondersteuning of nazorg
  • in overleg met de huisarts kan er ook medicatie worden voorgeschreven

Hoe kun je een afspraak met mij maken?

Je kunt zelf een afspraak maken via de assistente of je laten doorverwijzen door de huisarts.

Kosten

Net als bij de huisarts zijn er GEEN kosten verbonden aan een bezoek of consult bij de POH-GGZ. Deze zorg valt binnen de huisartsenzorg en wordt daarmee volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook je eigen risico blijft gespaard.

Annuleren van een afspraak

Je kan tot 1 uur van tevoren een afspraak afzeggen of verplaatsen. Bij herhaaldelijk (te laat) afzeggen van een afspraak wordt 45 euro per consult in rekening gebracht.

Ik help je graag!

vriendelijke groeten,

Ron de Min

praktijkondersteuner GGZ