Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen:

 

Wie is mijn dokter?:

Je bent ingeschreven bij Huisartsenpraktijk van Bracht en Dorgelo, waarbij zowel Mark van Bracht als Sonja Dorgelo de praktijkhouders zijn. Alle patienten staan dus officieel ingeschreven bij deze duo-maatschap. Bij afwezigheid van de praktijkhouders of ter ondersteuning werken er ook waarnemende huisartsen. Op dat moment zijn de waarnemende huisartsen dan ook je huisarts of behandelend arts. Zie de foto-galerij voor een actueel overzicht van alle artsen en overige medewerkers.

 

Tot hoe laat kan ik urine inleveren voor onderzoek?:

Dit kan bij voorkeur tot 10:00 uur ’s ochtends. Dit moet dan wel een zogenaamde ‘gewassen plas’ van de eerste ochtendurine zijn. Meer informatie over hoe op te vangen en te bewaren klikt u hier.

 

De doktersassistente stelt medische vragen bij het maken van een afspraak. Waarom is dat?

Dit is om de benodigde tijd èn de urgentie goed in te kunnen schatten. Door vragen te stellen kan de doktersassistent alvast een ambulance sturen als dat nodig mocht zijn of jezelf al helpen door het geven van adviezen. Op deze manier hoef je niet altijd naar het spreekuur te komen. Als dat wel nodig is, vragen we je rekening te houden met een maximale consult tijd van 10 minuten. Wil je meer bespreken maak dan afspraak voor een dubbelconsult van 20 minuten. Loopt het gesprek met de huisarts uit, houdt dan rekening met de wachttijd van anderen. Je kan altijd in overleg met de huisarts dan een nieuwe afspraak maken. Wij proberen iedereen op tijd te helpen en danken je voor je begrip. Samen helpen we elkaar. Wil je meer informatie over het telefonisch contact met de doktersassistente? Klik dan op het onderstaande filmpje (duur: 3 minuten):

 

 

Ik ben een afspraak vergeten / ik kwam niet opdagen. Waarom krijg ik een rekening?

Er zijn onvoorziene omstandigheden te bedenken, waardoor u niet kan of kon komen op het afgesproken tijdstip. In een dergelijk geval stellen wij een tijdige afmelding op prijs. Onze spreekuren worden druk bezocht. Hierbij vormen telefonische triage en onze dagagenda een belangrijk onderdeel om iedereen zoveel mogelijk op het juiste tijdstip te kunnen zien. Wij helpen bij verhindering graag een andere patient op het vrijgekomen plekje.

 

Sinds 2011 worden de kosten voor een gemist consult niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vindt, dat je als verzekerde voor deze kosten zelf verantwoordelijk bent. Reclamatie is niet meer mogelijk. Deze wijziging vormt een onderdeel van ons praktijkreglement.

Je ontvangt de eerste keer slechts informatie over deze nieuwe wijziging met de titel “1e herinnering”. Na 2 keer een gemist consult ontvang je een nota.

De kosten zijn als volgt:

 • een 10 min. consult bij de huisarts of assistente        15 euro
 • een 20 min. consult bij de huisarts of assistente        25 euro
 • een 20 min. consult bij de POH                                     25 euro
 • een > 20 min. consult bij de POH                                 45 euro

Ik heb voor korte periode medische hulpmiddelen nodig (bv. krukken, sta-op-stoel of bedklossen etc.). Waar kan ik dit bestellen?

U kunt contact opnemen met de GroeneKruis winkel op de Oosterstraat 12 naast de Hema : 0512 – 54 17 01 of het Hulpmiddelen Centrum Burgum : 0900 – 460 24 60. Deze hulpmiddelen worden vaak in bruikleen aangeboden en de kosten zijn declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

 

Ik kom in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen. Waar kan ik hiervoor terecht?

U kunt dan contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente Smallingerland: 0512 -58 12 34.

 

Waarom krijg ik van de apotheker andere medicijnen dan ik gewend ben?

Doordat de kosten van de gezondheidszorg elk jaar oplopen, dreigt de gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Een van de overheidsmaatregelen om deze kosten te beperken, is het uitleveren van dezelfde medicatie, maar dan een voordeliger variant. Alleen op medische indicatie kunt u – in sommige gevallen – nog in aanmerking komen voor het originele medicament. U zult in dat geval rekening moeten houden met een eigen bijdrage. Vragen over medicatievergoedingen kunt u het beste bespreken met uw zorgverzekeraar.

 

Waar vind ik betrouwbare medische informatie over medische onderwerpen?

U kunt hiervoor de website: www.thuisarts.nl raadplegen. U vindt hier betrouwbare medische informatie over allerlei onderwerpen. De website is een initiatief van onze landelijke huisartsenvereniging NHG.

 

Hoe denken de huisartsen verbonden aan deze praktijk over euthanasie?

Euthanasie of hulp bij zelfdoding is strafbaar (zie: artikel 293 en 294 Wetboek van Strafrecht) en vastgelegd in de wet Toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (12 april 2001). Deze wet heeft betrekking op actieve euthanasie. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting. Alle huisartsen verbonden aan deze praktijk kunnen zich vinden in deze regelgeving. Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met een van de huisartsen.

 

Ik moet ‘nuchter’ bloed laten prikken. Wat houdt dit in?

Soms wordt u gevraagd “NUCHTER” bloed af te laten nemen. Dit betekent op de avond voorafgaande aan het bloedprikken, dat u na 22:00 uur ’s avonds NIKS meer mag eten of drinken en de volgende ochtend het ontbijt overslaat. Dus GEEN koffie, GEEN thee, GEEN suiker en GEEN medicatie. U kunt al vanaf 07:30 uur bloed laten prikken in de Brede school (in de Drait) of vanaf 08:00 uur op de poli in het ziekenhuis Nij Smellinghe. Na de bloedafname kunt u weer eten en drinken. Op deze manier kan het cholesterol- en/of suikergehalte het beste onderzocht worden.

 

Ik wil telefonisch een verwijsbrief aanvragen, kan dat?

Ja, dat kan. In een aantal gevallen is dat heel goed mogelijk. Om u door te verwijzen naar de juiste instelling, hebben wij soms aanvullende informatie nodig. De doktersassistente zal u daarom vragen stellen en evt. overleggen met de huisarts. In sommige gevallen kan het zijn dat u toch nog wordt uitgenodigd op het spreekuur voor aanvullende vragen of lichamelijk onderzoek. In alle overige gevallen zullen wij uw verwijsbrief snel in orde maken.

 

Wat kan Maatschappelijke Ondersteuning Smallingerland (MOS) voor mij betekenen?

Vragen op het gebied van gemeentelijk welzijn (buurtactiviteiten, buurtcafe’s, sociale trefpunten), maaltijdvoorziening (“Tafeltje dekje”), maatschappelijk werk, behoefte aan gezelschap (isolement of eenzaamheid) of advies over het opvoeden van uw kinderen, neem dan contact op met MOS: 0512 – 51 55 98 of 0512 – 52 40 30.

 

Wanneer kan ik een huisvisite aanvragen?

Een bezoek van de huisarts bij u aan huis is mogelijk, maar niet een vanzelfsprekendheid. Op de huisartsenpraktijk zijn de onderzoeks- of behandelmogelijkheden vele malen groter en uitgebreider dan in een thuissituatie. Een huisvisite is daarmee echt voorbehouden aan ALLEEN ernstig zieke patienten. Mensen, die dus te ziek zijn om vervoerd te worden.
.

De assistente bepaalt samen met de huisarts of een visite in uw geval verstandig of nodig is.

Een visite kan tussen 08:00 en 10:00 uur ’s ochtends worden aangevraagd.

Helaas zijn de volgende praktijkvoorbeelden dus GEEN reden om een huisbezoek aan te vragen:

 • “Ik heb als patient geen tijd om naar de praktijk te komen”
 • “Ik ben ouder dan 80 jaar, en ben gewend dat de dokter bij mij langs komt”
 • “Ik heb als patient geen vervoersmogelijkheden”
 • “De praktijk is te ver gelegen”
 • De vervoerskosten naar de praktijk worden niet vergoed”
 • “Ik heb (of mijn kind heeft) koorts en durf nu de straat niet meer over”
 • “Ik betaal al jaren zorgverzekeringspremie, dus ik heb er recht op”.

 

Het werkgebied van huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo = Drachten-West.

Huisartsen in Nederland en zo ook in Drachten hebben allen zo hun eigen werkgebied. Het opdelen van een wijk of woonplaats in werkgebieden geeft een huisarts de mogelijkheid om bij spoed snel te kunnen reageren en chronische zorg ‘om de hoek’ te leveren. Als wijkpraktijk ligt ons werkgebied in Drachten-West (= De Drait, Drachtstervaart, Morra, Park Suyderwijk, Slinge, Sydwende, Himsterhout, De Trisken en De Wilgen). Mensen die nu of later woonachtig (zullen) zijn buiten ons werkgebied, wordt aangeraden zich (weer opnieuw) in te schrijven bij een andere of dichtsbijzijnde huisartsenpraktijk. Als de afstand op latere leeftijd te groot wordt om de praktijk te bezoeken, adviseren wij u zich in te schrijven bij een praktijk bij u in de buurt. Als patient van onze praktijk (en bij inschrijving), gaat u akkoord met deze voorwaarde.

 

De huisarts legt geen kraamvisite meer af? Waarom is dat?

Een geboorte is vaak een leuke en spannende gebeurtenis. Een kraambezoek is leuk en natuurlijk ook attent. Deze vond meestal plaats in de eerste week na de bevalling waarin ook de kraamhulp en verloskundige hun controles doen. In het kader van de bezuinigingen in 2012 en uitbreiding van ons takenpakket, is besloten deze kraamvisites sinds medio 2012 in onze praktijk niet meer uit te voeren. Alleen bij gecompliceerde bevallingen kan het nodig zijn dat de dokter nog bij u langs komt. Wij sturen een kaartje met daarop onze felicitaties en de mogelijkheid aan te geven wel of geen gebruik te willen maken van een huisbezoek. In dat geval komen wij natuurlijk graag bij u langs.

 

Ik zou graag een spiraal willen laten plaatsen, kan dat in deze praktijk?

Ja, dat kan. Het plaatsen of verwijderen van een Mirena-spiraal kan zowel bij ons in de praktijk als in het ziekenhuis plaats vinden. Bij ons in de praktijk werken zowel een vrouwelijke als een mannelijke huisarts. Afhankelijk van uw voorkeur ook na de plaatsing de controle bij ons in de praktijk (speculumonderzoek) of in het ziekenhuis (echo) plaats laten vinden. Meer informatie via de doktersassistente.

 

Ik heb geen klachten, maar ik zou me graag willen laten testen op een SOA, kan dat?

Ja, dat kan. Via de assistente kun je elke dag terecht voor SOA-onderzoek. Door het inleveren van urine of bloedonderzoek, kun je uitgebreid SOA onderzoek laten doen. Als je wel klachten hebt (onregelmatig vaginaalbloedverlies, vaginaal bloedverlies tijdens of na het vrijen, andere afscheiding, pijn bij het plassen, jeuk, blaasjes ofbultjes, twijfel), maak dan een afspraak op het spreekuur bij de dokter.

 

Ik wil graag aan de pil? Kan dat zonder recept?

Als je voor ’t eerst aan de pil zou willen, zal er altijd eerst een kort gesprekje plaats vinden met de huisarts. Hij/zij kan nagaan of de pil voorgeschreven kan worden. Er zijn namelijk een aantal situaties waarin de pil niet verstandig is te gebruiken. Een kort gesrpekje op het spreekuur is voldoende. Nadat je pil hebt uitgeprobeerd, kun je de pil via de assistente of apotheek opnieuw bijbestellen. De huisarts blijft echter op de hoogte van je medicatiebestellingen via de apotheker.<

 

Ik kreeg een rekening voor mijn verbandmiddelen / er was sprake van een eigen bijdrage? Waarom is dat?

Sinds 2012 is de vergoeding van sommige verbandmiddelen door alle zorgverzekeraars gewijzigd. In sommige gevallen is daarom een eigen bijdrage noodzakelijk geworden.