Medische verklaring | Uitleg over de doktersverklaring

 

Als huisarts krijgen wij regelmatig het verzoek om een medische verklaring af te geven. Dit heeft vaak betrekking op ziekteverzuim (tijdens school of werktijd), maar soms ook in verband met het annuleren van een reisverzekering of verzekeringsclaim of belastingaangifte.

Door het landelijke adviesorgaan van huisartsen (KNMG) is daarom afgesproken een dergelijke verklaring NIET meer af te geven. De meeste instanties (zoals bedrijfsartsen, advocaten, belastingdienst en verzekeraars) zijn hiervan op de hoogte. Wij merken dat onderwijsinstellingen hier toch nog vaak om vragen.

Alhoewel misschien goed bedoeld, is dit dus niet meer gebruikelijk zo te doen. In bovengenoemde of overige gevallen kun je onderstaande brief bij ons opvragen met patientensticker.


Objectief en deskundig.

In een geneeskundige verklaring geeft een arts schriftelijk, meestal op verzoek van een patient of zijn vertegenwoordiger, een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patient en diens gezondheidstoestand. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts om deze reden geen geneeskundige verklaring over eigen patienten moet afgeven. 

Het geven van een waardeoordeel, dat een ander doel dient dan behandeling of begeleiding, moet objectief en deskundig gebeuren. Dat kan het best door een onafhankelijke keuringsdokter met deskundigheid op het specifieke medische gebied. Een behandelend huisarts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn patient. Daarnaast beschikt de huisarts vaak niet over de specifieke deskundigheid, die nodig is voor het geven van het gevraagde waardeoordeel. Ook is de huisarts niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de instantie die de verklaring nodig heeft, toetst.

Vertrouwensrelatie.

Zo wordt voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen patient en huisarts wordt belast. Dat kan gebeurenals het oordeel van de eigen huisarts niet gunstig is voor de patient.

 

Document: Medische verklaring
Meer informatie: www.knmg.nl

  • Maak een afspraak:

    0512 – 515003

  • Online afspraak maken