Praktijkreglement

Elke dag doen we ons best alle patiënten zo goed mogelijk te helpen, daarom zijn we ook dokter of assistente geworden. Om ons werk goed te kunnen blijven doen is er een Praktijkreglement en zijn er Algemene Voorwaarden. Het geeft duidelijkheid wat je van ons mag verwachten en wat we voor je kunnen betekenen. Als ingeschreven patiënt bij huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo, ga je akkoord met onderstaande praktijkreglement en de Algemene Voorwaarden. Deze kunnen wijzigen door wetgeving of voortschrijdend inzicht.

1. 10 minuten consulten: sinds 2011 maken we in Drachten net als in de rest van Nederland gebruik van het landelijk gebruikte 10-minuten-per-medisch-probleem-systeem. Wij zijn hierin geen koploper maar volger. Dit is een functionele bekostigingsstructuur in opdracht van de ziektekostenverzekeraar. Dit klinkt streng, maar is het niet. Het betekent dat we max. 10 minuten PER medisch probleem voor je reserveren. Vaak is dit ruim voldoende om iemand te helpen. Heb je meer tijd nodig, bespreek het dan met de doktersassistent.

De doktersassistent zal daarom – bij het maken van een afspraak – altijd vragen naar de reden van komst. Indien nodig zal ze doorvragen om de klacht te verhelderen. Zo kunnen we het consult beter voorbereiden en rekening houden met evt. extra consulttijd. Klik hieronder voor een filmpje met uitleg over telefonische triage:

 

 

2. Afspraak annuleren:

Afspraak annuleren: Afspraken bij de huisarts of assistente kunnen tot maximaal 1 uur van te voren worden geannuleerd. Afspraken bij de praktijkondersteuners somatiek of GGZ kunnen maximaal tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. De reden hiervoor is, dat deze consulten gezien de aard en duur (gemiddeld langer dan 30 min.) op zo’n korte termijn niet kunnen worden opgevuld. Zonder tijdige annulering van je afspraak wordt de gederfde consulttijd bij de patiënt zelf in rekening gebracht. Reclamatie van deze kosten bij een verzekeraar is niet meer mogelijk.

Op deze manier hopen we de beschikbare spreekuurtijd voor iedereen zo optimaal te houden.

In onze praktijk hanteren we de volgende no show-kosten voor huisartsenconsulten (cosmetische consulten zijn kosteloos):
• een gemist 10 min. consult bij de huisarts of assistente = 15 euro
• een gemist 20 min. consult bij de huisarts of assistente = 25 euro
• een gemist 20 min. consult bij de POH (=duurzame zorg) = 25 euro
• een gemist > 20 min. consult bij de POH (=duurzame zorg) = 45 euro

3. Regulier werkende huisartsen: de huisartsen zijn universitair opgeleid en gediplomeerd. Elke arts is terug te vinden in het BIG-register. In onze praktijk is sprake van reguliere geneeskunde, dus geen homeopathie of alternatieve geneeskunde. De opleiding tot basisarts duurt 6 jaar met aansluitend nog eens 3 jaar voor de opleiding tot huisarts. Jaarlijks volgen de huisartsen de wettelijk vereiste nascholingsuren. Voor homeopathie kun je bij ons niet terecht door het ontbreken van deze kennis.

Huisartsenpraktijk van Bracht en Dorgelo is een man-vrouw-maatschap. Zij zijn beiden praktijkhouder van de gehele praktijk. Ingeschreven patiënten hebben dus zowel dokter Van Bracht als dokter Dorgelo als vaste huisarts. Deze constructie is een bewuste keuze. Alle patiënten kunnen een afspraak maken bij de dokter van hun voorkeur mits beschikbaar. Als de dokter van voorkeur niet beschikbaar is, vragen we je akkoord te gaan evt de andere beschikbare huisarts te ontvangenbezoeken. Wil je liever wachten op de dokter van je voorkeur? Dan kan dat natuurlijk ook als dit medisch verantwoord is.

4. Doktersassistenten: in elke huisartsenpraktijk in Nederland is de doktersassistente voor alle patienten het eerste aanspreekpunt. Bij haar kun je met veel praktische vragen terecht. Bij haar maak je afspraken, vraag je visites aan en kun je inlichtingen krijgen over verwijsbrieven, machtigingen, recepten en dergelijke. De assistentes hebben ook een eigen spreekuur, waarin zij bepaalde controles en behandelingen uitvoeren. Dagelijks worden deze handelingen met de huisarts besproken. Jaarlijks volgen de assistenten nascholingen over diverse onderwerpen.

5. Praktijkondersteuner (zgn. POH’s): de praktijkondersteuner is bevoegd en bekwaam om op geprotocolleerde wijze patiënten met COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en suikerziekte te begeleiden. Zij verricht lichamelijk onderzoek, interpreteert uitslagen, past je medicatie aan of voorziet je van een (leefstijl)advies. Dit vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. Jaarlijks wordt de benodigde kennis voor deze spreekuren onderhouden middels nascholing.

6. Deze praktijk is een opleidingspraktijk voor stagiaires en huisartsen in opleiding: Onze praktijk is sinds september 2015 een opleidingspraktijk voor co-assistenten, doktersassistenten en huisartsen in opleiding aan Rijksuniversiteit van Groningen (RUG).

Aios: een huisarts in opleiding heet in huisartsenland een aios. Aios staat voor arts in opleiding tot specialist in de huisartsgeneeskunde. De opleiding tot huisarts is een 3-jarige opleiding. Tijdens het eerste en derde jaar van de huisartsenopleiding lopen de aios stages in een huisartsenpraktijk. In onze praktijk kun je 1e jaars aios tegenkomen.

Wij vinden het belangrijk een aandeel te hebben in de groei van de huisartsenzorg en te leren van elkaar. De aios kan leren van onze ervaringen en wij leren weer van de nieuwe kennis van de aios en het opleidingsinstituut. Het geeft verdieping aan ons handelen en versterkt onze medisch inhoudelijke kennis.

De opleiding staat onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. In onze praktijk wisselen huisarts van Bracht en huisarts Dorgelo het hoofdopleiderschap ieder jaar af. De aios werkt zelfstandig. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is gebeurt dit ook wel eens tijdens een gezamenlijk spreekuur. Tijdens de opleiding van de aios wordt veel gebruik gemaakt van video-opnames. Deze dienen voor opleidingsdoeleinden. Vooraf aan de opname word je gevraagd of je bezwaar maakt. De opname kan worden bekeken door de opleiders in de praktijk of op het opleidingsinstituut aan de RUG. Na bespreking van de video wordt de opname verwijderd.

Als je hier als patiënt aan mee zou willen werken, stellen we dit zeer op prijs. Wil je dit niet, dan is dit geen probleem en kun je dit kenbaar maken bij een van de assistenten bij het maken van een afspraak.

7. Arts-patiëntrelatie: voor een werkbare arts – patiëntrelatie is in beginsel wederzijds vertrouwen nodig. Indien er geen vertrouwen (meer) is in de behandeling of behandelaar, vragen we je dit kenbaar te maken. Het is ons streven dit dan samen met je op te lossen. Lukt dit niet, dan adviseren we je een andere huisartsenpraktijk te kiezen. Niet omdat we je graag kwijt zijn, maar omdat dit anders kan leiden tot medisch onverantwoorde situaties of vermijden van de huisarts.

8. Wet WGBO: onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de medisch professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat we je voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar je eigen wensen en/of ideeën. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst.

9. Het Landelijk SchakelPunt (=LSP): is een elektronische beveiligde verbinding voor acute hulpverlening vanuit bv. een ziekenhuis of huisartsenpost naar een huisartsenpraktijk. Een geautoriseerde hulpverlener (zoals bijv. een verpleegkundige, doktersassistente, ziekenhuisspecialist, huisarts of apotheker) kan alleen met je expliciete toestemming je dossier raadplegen als dat nodig is voor een behandeling. Ook onze praktijk is aangesloten op dit netwerk. Als patiënt bij ons in de praktijk, is iedereen in het verleden (oktober 2013) schriftelijk geïnformeerd over deze mogelijkheid. Je voorkeur om wel of geen toestemming te geven voor een LSP-verbinding naar je dossier is ook een onderdeel van de inschrijfprocedure geweest. Mocht je nog geen keuze hebben aangegeven dan raden we je aan dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

10. Gelijkheid: wij benaderen en behandelen iedereen zonder oordeel op professionele gelijke wijze, maar met oog voor zijn of haar persoonlijke situatie, ongeacht geslacht, ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of je bezoekfrequentie van de praktijk (de Eed van Hippocrates). De praktijk beschikt over 1 gender-neutraal toilet.

11. Beroepsgeheim en privacy: alle bij ons bekende (medische) informatie binnen of buiten je medische dossier worden beschermd door het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen medische informatie of uitslagen met familieleden of derden (verzekeraars, bedrijfsartsen, politie of rechtelijke macht) zullen bespreken zonder je nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Medische informatie kan en mag wel gedeeld worden met andere hulpverleners als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandeling.

In het kader van privacy en bescherming persoonsgegevens, wordt onze administratie indien van toepassing apart gescheiden van de overige administratie en als zodanig ook apart vernietigd door een erkende instantie.

12. Informatieplicht van patiënt: binnen de wet WGBO zijn ook de plichten beschreven van de patiënt. Daaronder valt het volledig informeren van je huisarts over je gezondheid dat relevant kan zijn voor het medisch onderzoek en/of behandeling.

13. Onafhankelijk advies: verder is het belangrijk hier te vermelden, dat wij als behandelaar, verwijzer geen financiële vergoeding zullen ontvangen of aannemen bij een doorverwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.

14. Ongevraagd advies: het kan voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij je bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, het streven naar gewichtsverlies bij overgewicht, bewegingsadviezen, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit heeft een informerend en motiverend karakter teneinde je gezondheid te behouden of te verbeteren. Indien je dit niet wilt, kun je dit aangeven en houden wij hier rekening mee.

15. Medicatie: we adviseren altijd de bijsluiter van voorgeschreen medicijnen te lezen en te beoordelenZo kun je zelf een afweging maken om iets wel of niet te gebruiken en alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Indien je hier vragen of twijfels over heeft, adviseren we je contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

16a. Visites: aan het einde van de ochtend en middag worden huisvisites afgelegd. Een huisbezoek is ALLEEN voor ernstig zieken of chronische patiënten, die echt te ziek zijn om vervoerd te worden. De onderzoeksmogelijkheden op de praktijk zijn namelijk beter dan in een thuissituatie. De onderstaande praktijkvoorbeelden zijn geen reden om een huisvisite aan te vragen:

 • “Ik heb als patiënt geen tijd om naar de praktijk te komen”,
 • “Ik ben ouder dan 80 jaar, en ben gewend dat de dokter bij mij langs komt”,
 • “Ik heb als patiënt geen vervoersmogelijkheden”,
 • “De praktijk is te ver gelegen“,
 • De vervoerskosten naar de praktijk worden niet vergoed”,
 • “Ik heb (of mijn kind heeft) koorts en durf nu de straat niet meer over”.

Een visiteverzoek kun je tussen 08:00 en 11:00 uur ’s ochtends aanvragen. De assistente bepaalt zelf of evt. in tweede instantie samen met de huisarts of een visite in jouw geval verstandig/nodig is.

16b. Visites na ziekenhuisopname of bevalling: als je thuis komt na een ziekenhuisopname of bevalling komt de huisarts standaard niet meer langs. Als je dit toch graag wilt, is dit geen probleem en kun je een visite aanvragen bij de assistente. Graag zouden we uit belangstelling alle patiënten na een ziekenhuisopname of bevalling willen bezoeken. Het wordt vaak erg op prijs gesteld, maar gek genoeg ook niet altijd. Deze visites worden daarom niet meer standaard uitgevoerd.

Visites worden in principe afgelegd tussen 12 en14:00 uur of na 17:00 uur. Gezien de aard van ons werk is het soms lastig om een vaste bezoektijd af te spreken.

De huisartsen komen wel standaard langs als er verwacht wordt dat extra zorg of controles nodig zijn of als de ziekenhuisspecialist hier om vraagt. Soms kan het enige tijd duren voordat de specialist de huisartsenpraktijk informeert over het ontslag. Daarom is het verstandig om na ziekenhuisopname of bevalling de praktijk te bellen dat je een visite wel op prijs stelt. We komen graag bij je langs.

17. Wanneer contact op te nemen met de huisarts ?: wij adviseren in het algemeen altijd contact op te nemen met de huisartsenpraktijk als je gezondheid achteruit gaat, je zieker wordt ondanks een ingestelde behandeling of twijfelt aan de diagnose of het gegeven behandeladvies. Spaar geen klachten op! Alarmsymptomen zijn: pijn op de borst, zwarte of bloederige ontlasting, uitvalsverschijnselen, veranderende spraak, zeer ziek voelen, afvallen zonder dat dit de bedoeling was, bloed plassen, onbegrepen vermoeidheid en onbegrepen huidafwijkingen.

18. Waarneming: tijdens onze afwezigheid of waarneming gedurende de avond, nacht, weekend, vakantie en/of calamiteit wordt de medische zorg en verantwoordelijkheid tijdelijk overgedragen aan de waarnemende huisarts en/of Dokterswacht.

19.  Spoedlijn: het gebruik van onze telefonische spoedlijn is alleen voorbehouden aan diegene die in acute nood verkeren. Op deze wijze willen we bereikbaar blijven voor spoedzaken en blijven voldoen aan de landelijke eisen bereikbaarheid 1e lijn huisartsenzorg. Bij misbruik wordt de verbinding verbroken. In levensbedreigende situaties raden we je aan 112 te bellen.

20.  Telefoongesprekken: alle telefoongesprekken kunnen worden opgenomen ten behoeve van leerdoeleinden, dossiervoering of bij calamiteiten voor juridische doeleinden.

21.  Garantie op genezing: hoewel wij elke dag als doktersassistente, POH of als huisarts ons best doen om je op buitengewoon prettige manier goed en veilig te helpen, kan het voorkomen dat wij als hulpverlener fouten maken of daarin als mens te kort schieten.

Als huisarts zien we namelijk ziekten of problemen vaak al in een vroeg stadium, zonder dat er nog duidelijkheid is over de precieze oorzaak. Soms blijkt later pas wat de oorzaak was voor de lichamelijke klachten. Dit maakt ons vak zo lastig. In een ziekenhuis zijn vaak meer en uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden. Om deze kwetsbaarheid zoveel mogelijke te minimaliseren, adviseren we om bij twijfel over je gezondheid op tijd (lees: in een zo vroeg mogelijk stadium of bij aanhoudende klachten) contact op te nemen met de praktijk. Ook na een eerder bezoek aan de praktijk, kun je altijd weer terug komen als je klachten blijven bestaan of als je het niet vertrouwd. Zo kunnen we samen verder kijken wat we voor je kunnen doen. Samen helpen we elkaar.

22. Ongewenst gedrag: Elke dag, is het ons streven iedereen weer zo goed mogelijk te helpen. Daarom zijn we ook hulpverlener geworden. Vreemd genoeg zijn daarentegen agressief gedrag, verbale (be)dreiging, geweld of diefstal in de gezondheidszorg niet geheel ondenkbaar meer geworden.Voor ons als hulpverlener ligt in deze praktijk daar de grens. Bij laster en/of smaad en in bovengenoemde gevallen nemen wij contact op met politie en zal aangifte worden gedaan. In minder ernstiger gevallen werken wij met een waarschuwing, gele en rode kaarten (bij rood beëindigen wij de behandelrelatie). Telefoongesprekken kunnen bij calamiteiten worden opgenomen voor juridische doeleinden.

23. Uitslagen: zodra we medische uitslagen binnen hebben, word de persoon die het betreft hierover teruggebeld. Na 2x geen gehoor, sturen we je een verzoekje via voicemail, papieren post of per e-mail om contact op te nemen met de praktijk. Indien je op een uitslag wacht en na 1 week nog niks van ons gehoord hebt, vragen we je vriendelijk zelf (!) contact op te nemen met de praktijk en te informeren naar de stand van zaken. Wij geven in principe geen uitslagen door aan familie, partners, broers of zussen, collega’s, vrienden en/of kennissen tenzij je hier eerder expliciet toestemming voor hebt gegeven bij de huisarts. Dit is conform de richtlijnen m.b.t. beroepsgeheim.

24. Ontslagbrieven specialist: met het inschrijven bij onze huisartsenpraktijk ga je in beginsel akkoord met de (schriftelijke) terugkoppeling aan ons door de specialist over je behandeling of aandoening aan ons als je huisarts. De wet stelt, dat hiervoor geen expliciete toestemming van de patient voor nodig is, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Op deze manier behouden we als huisarts de zgnd. “poortwachtersfunctie”.

25. Kosten (“Eigen risico”): Je betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts, eenmalige bevolkingsonderzoeken (evt. follow-up valt hier niet onder), de griepvaccinatie of zorg die betaald wordt vanuit een aanvullende verzekering.

Aanvullende onderzoeken zoals bijv. röntgen-, bloed-, CRP- of urine-/ontlastingsonderzoek etc. komen wel ten laste van je eigen risico. Soms wijken wij om medische redenen bewust af bij persoonlijk en of specifiek aangevraagd onderzoek. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

 • een ziekenhuisopname
 • het consulteren van of behandeld worden door een (ziekenhuis)specialist. Let op: dus ook een urine- of faeceskweek, SOA-onderzoek of hartfilmpje (=ECG) of hartritmediagnostiek (Holter), want dit wordt beoordeeld door een medisch microbioloog resp. cardioloog.
 • medicatie (inclusief vaccinaties en/of spiraal), genees- en/of verbandmiddelen
 • psychische zorg
 • hoortoestellen
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • stoppen met roken-consulente
 • diëtiek
 • podoloog en steunzolen

Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Wij worden als huisarts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid opgesteld door je zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) stelt zich daarom op de volgende standpunten:

 • dat het de verantwoordelijkheid is van je zorgverzekeraar, de polishouders te informeren over de verzekerde zorg. Dit geldt zowel voor de basis– als aanvullende zorg.
 • de huisartsen doelmatige en veilige zorg nastreven.
 • de wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van voorschrijven (lees: medicatie of verwijzen).
 • een recept of verwijzing tegelijkertijd ook direct een medische verklaring is van de voorschrijver.
 • het een taak is van de zorgverzekeraar om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven (genees)middelen of een (door)verwijzing voor vergoeding in aanmerking komen.
 • de relatie tussen arts en patiënt negatief beïnvloed wordt door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, het geen ongewenst is.
 • dat artsen moeten stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven (genees)middelen of anderszins.
 • het onwenselijk is, dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin lees je ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt en/of je een eigen bijdrage moet betalen. bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

26. Ons werkgebied is Drachten-West.

In Nederland heeft de huisarts een centrale rol toegewezen gekregen in het verlenen van zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft daarmee in meer of mindere mate zo zijn eigen werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze de acute en chronische zorg in de woonwijk blijven leveren.

(bron: Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012-2022)

Door de jaren heen zijn inmiddels veel mensen op een plekje buiten de wijk de Drait gaan wonen. Wij verwachten hiermee op termijn een toename in het aantal visiteaanvragen buiten ons werkgebied. Dat is een risico voor de kwaliteit en tijdsduur van de visite en verlengd de afwezigheid van de huisarts op de praktijk ten tijde van de visite. Om de chronische en acute zorg in de toekomst binnen ons werkgebied te kunnen blijven aanbieden zoals dat oorspronkelijke bedoeld is, is ons in- en uitschrijfbeleid daarom per 1 september 2012 gewijzigd:

 • Onze praktijk blijft open voor alle mensen woonachtig in ons werkgebied Drachten-West (= De Drait, Drachtstervaart, Morra, Park Suyderwijk, wijk Slinge/Postlaan/Fonejacht, Sydwende, De Trisken, Himsterhout en De Wilgen).
 • Mensen die na 1 september 2012 zullen verhuizen naar een adres buiten ons werkgebied, wordt aangeraden zich dan in te schrijven bij een andere / dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk.
 • Mensen die voor 1 september 2012 bij ons staan ingeschreven, kunnen ingeschreven blijven, maar geldt bovenstaand advies wel ter overweging. Als de afstand tot de praktijk op latere leeftijd toch te groot is geworden om de praktijk te bezoeken, adviseren wij zich in te schrijven bij een praktijk bij hen in de buurt. Huisartsenzorg dient namelijk makkelijk bereikbaar te zijn en te blijven.

27. Klachten of verbetertips: hoewel wij elke dag ons best doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen, kan het gebeuren dat je niet goed geholpen bent. Zowel voor jou als ons is dit vervelend. Blijf hier dus niet meer rondlopen, maar laat het ons weten. Hoe lastig dit soms ook is voor beide partijen willen we het wel graag oplossen. We vinden het dus wel goed, als je dit aan ons terugkoppelt. Misschien lossen we het uiteindelijk toch samen op.

28. Inzage in jouw medisch dossier en dossieroverdracht

Voor onze praktijk-, dossiervoering en verwijzingen maken we digitaal gebruik Medicom (Pharmapartners), Zorgdomein, Topicus en ketenzorg Friesland. We werken niet meer met papieren dossiers.

Je hebt als patiënt het recht om je medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. Je kunt een kopie van je medische dossier aanvragen via de doktersassistente.

Wij delen nooit medische informatie met derden – behalve met de behandelend specialist – zonder je nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Verschillende instanties in Nederland (zoals gemeenten, opleidingsinstituten, verzekeraars, werkgevers en/of arbodiensten etc.) vragen steeds vaker aan patiënten een kopie van hun medisch dossier van hun huisarts. Dit is echter niet de juiste manier.

Instanties horen zich namelijk alleen met schriftelijke toestemming van jou als patiënt rechtstreeks tot de huisarts te wenden en er moet sprake zijn van een gerichte vraag. Het probleem is dat veel patiënten deze rechten niet kennen en bereid zijn om hier wel aan te mee te werken uit angst voor sancties. Je kunt je hiermee echter in een kwetsbare positie plaatsen. Als we twijfelen over de intentie van de aanvrager, dan bespreken we dit eerst met de patiënt. Je houdt natuurlijk altijd het recht om van ons advies af te wijken.

Na overlijden Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (je kunt alleen je eigen dossier inzien). Toch kun je na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kun je contact opnemen met de huisarts. Bespreek je vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Overdracht van je dossier naar een nieuwe huisarts
Als je een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat je nieuwe huisarts op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in dit patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij uitschrijven wordt jee medisch dossier elektronisch of per aangetekende post overgedragen aan de nieuwe huisarts. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel hebt je altijd recht op inzage in je dossier.

29. Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen worden niet langer dan 4 weken bewaard.

30. Cameratoezicht

Uit algemene veiligheidsoverwegingen is er cameratoezicht in en rondom de kliniek. In het kader van de huisartsenopleiding in Nederland, is deze praktijk een opleidingspraktijk voor doktersassistenten en huisartsen in opleiding. Als je een consult hebt bij de huisarts in opleiding zal van tevoren nadrukkelijk worden gevraagd of je hier bezwaar tegen hebt. Het is geen probleem om hier vanaf te zien. Beelden van dit consult kunnen tijdelijk worden opgeslagen met een maximale bewaartermijn van 1 maand en met respect voor je privacy en in een opleidingssetting worden teruggezien door de (huisarts)opleider en/of gedragswetenschapper van de huisartsenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

31. Uitleg over de informatie op deze website: de medische informatie of adviezen op deze website zijn voor eigen risico en vervangen nooit een consult. Bij twijfel of onduidelijkheden over de inhoud van deze informatie, adviseren wij je altijd contact op te nemen met de praktijk of de huisarts.

32. Je persoonsgegevens up-to-date houden

Zorg altijd voor je actuele bereikbaarheidsgegevens zoals je adres, mobiele of vaste telefoonnummers en e-mailadres waarop je te bereiken bent. Wij zijn niet verantwoordelijk als je je juiste gegevens niet tijdig doorgeeft.

Geef wijzigingen in je gezondheid – na het eerste contact met de doktersassistent, praktijkondersteuner en/of (huis)arts – zo snel mogelijk aan ons door. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwe of andere medicatie of adviezen, tussentijdse medische, tandheelkundige, cosmetische of homeopathische behandelingen. Deze kunnen invloed hebben op een verdere behandelprocedure.

33. Doorverwijzing naar derden

Wij trachten te goeder trouw jou de beste zorg te geven. Het kan zijn dat je in sommige gevallen toch beter af bent bij een specialist of (para)medische collega. Wij zullen dan zonder financieel gewin doorverwijzen naar een specialist als dit nodig is. Wij accepteren geen vergoeding van de behandelaren waar we naar toe verwijzen.

34. Rookverbod

Als gezondheidsinstelling is (elektrisch) roken in, voor of rondom de praktijk verboden. Ons parkeerterrein valt hier ook onder. Andere bezoekers van de praktijk kunnen hier om gezondheidsredenen (bijvoorbeeld astma, longontsteking of allergische patiënten) erg veel last van krijgen.

35. Het gebruik van mobiele telefoons

We stellen het op prijs als je in de praktijk, wachtruimte en behandelkamers, geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Dit om overlast voor overige bezoekers tot een minium te beperken. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk de telefoon uit te schakelen of de ’tril/stil’-functie in te schakelen.

36. Wifi

Je kunt kosteloos en op eigen risico gebruik maken van ons ter beschikking gestelde aparte wifi-netwerk. Het netwerk is niet verbonden met ons beveiligde huisartsencomputersysteem. Naam netwerk: Gasten. Een wachtwoord is niet nodig.

37. Fotograferen en filmen

Medewerkers van de praktijk en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

38. Alcohol, drugs en wapens

Het spreekt voor zicht dat het gebruik van alcohol of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs in de praktijk niet is toegestaan. Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.

39. Diefstal, vernieling en vandalisme

Bij diefstal, vernieling en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij worden de persoonlijke (adres)gegevens van de veroorzaker doorgegeven aan de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de veroorzaker. Deze procedure wordt uitbesteed aan onze rechtsbijstandsverzekering.

40. Aansprakelijkheid

Je wordt geacht zelf over je eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers. Let dus goed op je spullen als je deze achterlaat in de wacht- of spreekkamer of praktijk.

41. Aanwijzingen medewerkers en overtredingen

Aanwijzingen van medewerkers van de praktijk dienen opgevolgd te worden. Bezoekers of patiënten die zich niet houden aan de regels of geen gehoor geven aan de aanwijzingen van personeel, kan leiden tot een waarschuwing, toegangsontzegging van de praktijk of uiteindelijk beëindiging van de behandelovereenkomst.

42. Intimidatie, agressie of geweld

Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie aan het adres van de praktijk of de medewerkers worden niet getolereerd. Bij incidenten of ongewenst gedrag worden maatregelen genomen, in het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een praktijkverbod krijgen. Hierbij schakelen we politie en justitie in.

Als bewust gedragsregels worden overschreden voelen we ons genoodzaakt sancties op te leggen aan een overtreder. Dit kan in de vorm van een waarschuwing (= gele kaart). In geval van herhaling van de overtreding of een ernstige overtreding kan de behandelovereenkomst opgezegd worden (= rode kaart) en krijgt de overtreder tevens een praktijkverbod.
Incidenten worden gemeld en geregistreerd, dit laatste geldt ook voor gele en rode kaarten. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen wij aangifte bij de politie. Gemaakte kosten worden kosten verhaald op een overtreder.

Tot slot. In onze behandelrelatie met patiënten helpen we elkaar.

Wij vinden het belangrijk om goed met elkaar om te gaan. Als het contact of communicatie goed verloopt kunnen we ook beter helpen. Soms hebben we ook je hulp hierbij nodig en komen we samen verder. Dus als je nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebt, horen we dit graag.

versie 23 december 2017

Samen helpen we elkaar.

 • Maak een afspraak:

  0512 – 515003

 • Online afspraak maken