Nieuwsarchief

15 oktober 2018:  drs. L. (Luiz) Comazzetto, huisarts werkzaam als nieuwe vaste huisarts als opvolger voor drs. B. (Birgit) Kok, huisarts.

1 november 2018:  drs. T. (Thomas) Kok, huisarts in opleiding, na 1,5 jaar geslaagd en klaar met zijn klinische stage 1e lijn.

14 september 2018:  Sonja Dorgelo, huisarts geslaagd voor de 4 daagse training spoedeisende hulpverlening voor huisartsopleiders.

6 juli 2018:  Mark van Bracht, huisarts geslaagd voor de 4 daagse training spoedeisende hulpverlening voor huisartsopleiders.

7 maart 2018:  vandaag zijn we weer geslaagd voor de NHG praktijkaccreditatie!

15 februari 2018: I.v.m. een grote KPN-internetstoring in Friesland zijn we op 15-02-18 heel kort alleen voor spoed bereikbaar geweest. De storing is inmiddels opgelost. Ondanks eerdere maatregelen, bestuderen we de komende maanden andere oplossingen voor een tijdelijke en permanente stroom- en telefoonuitval. Onze verontschuldigingen voor dit ongemak.

15 februari 2018:  Mark van Bracht, huisarts heeft zich ook aangesloten bij het PATZ-overleg.

5 februari 2018:  Mark van Bracht, huisarts geslaagd voor de theoretische 2 NVCG-modules (1 en 2) voor rimpelbehandelingen.

14 januari 2018:  rond maart 2018 zullen we intern aandacht besteden aan een nieuw project mbt de nieuwe Wet Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is de nieuwe wet die vanaf mei 2018 in werking zal treden ter vervanging van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

1 december 2017: onze praktijk werkt samen met huisartsenpraktijk Jan Postma, huisartsenpraktijk Jongsma & Comazzetto, de gemeente, De Friese Wouden, de Drachtse apotheken, de transferafdeling van ziekenhuis Nij Smellinghe en fysiotherapiepraktijk Fitaal voor het in gebruik nemen van OZO-verbindzorg. Een cloud-oplossing voor meldingen van behandelaren en mantelzorgers rondom de patiënt.

23 november 2017: vakantie-aankondiging: de praktijk was van 1 t/m 7 januari 2018 gesloten. Voor zeer dringende vragen of medische hulp kon je terecht bij huisartsenpraktijk Boer & Bergervoet.

19 november 2017: in gebruik name van de nieuwe website (www.vanbrachtendorgelo.nl) èn ons nieuwe e-mailadres () in gebruik genomen.

30 oktober 2017: naar aanleiding van onze interne evaluatie Griepprik 2017: zijn we voornemens de griepprik volgend jaar uit te voeren tussen kleedschermen, om zo alle patienten meer privacy te geven bij het ontbloten van het bovenlichaam.

1 juli 2017: voor de ‘vroege vogels’ onder ons overwegen we in 2018 als experiment weer de introductie van een ochtendinloopspreekuur (nieuwe stijl). Speciaal voor kleine klachten van scholieren of werkende mensen kun je zonder afspraak tussen 07:30 en 08:30 uur terecht. Deze consulten zijn korter dan je gewend bent, nl. max. 5 minuten en worden staand gehouden 😉 Zo hopen we iedereen nog voor zijn werk te kunnen helpen met een recept of kijken we of een afspraak later op de dag (met meer tijd) verstandiger is. Als het zover is, laten we je het weten via de website en onze nieuwsbrief Mediseintje.

1 november 2017: als praktijk zijn we betrokken in het realiseren van een kwaliteitsdocument “Samenwerking Drachtse Huisartsen en de verzorging en verpleegkundigen Zuid Oost Zorg (Rispinge en De Wiken)” en Liante.

1 juli 2017: als praktijk zijn we betrokken geweest bij het opzetten van de POH-GGZ Jeugdzorg in Drachten in samenwerking met Wim Brunninkhuis, Anne Smit, beiden huisarts, de gemeente Smallingerland, Jeugdarts en Gebiedsteam.

1 juni 2017: hebben we als praktijk het startsein gegeven aan een nieuw werkproces: LEAN-werken. Hierbij willen we als praktijk graag ‘verspilling’ tegen gaan in de breedste zin van het woord. Door de toename in regelgeving hebben we behoefte om efficienter met de beschikbare tijd om te gaan. Hiermee streven we naar meer tijd over te houden voor patientenzorg. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een LEAN-specialist uitgenodigd en is er een praktijk- en kamer-analyse uitgevoerd. Onze voorraden zijn teruggebracht en is er een systeem bedacht voor voorraadbeheer. Het gehele proces zal naar verwachting in 2019 zijn afgerond.

1 augustus 2016: vooruitlopend op de jaarlijkse NHG-accreditering in 2017, is dokter Sonja Dorgelo, deelnemer geworden van van de reguliere PATZ-besprekingen in Drachten (Hospice). Een kennisnetwerk voor palliatieve zorg. In de NHG-accreditatie 2017 zal de nadruk liggen op de palliatieve zorg.

  • Maak een afspraak:

    0512 – 515003

  • Online afspraak maken