BELANGRIJKE INFORMATIE inzake CORONA

Lees dit goed: praktijkbeleidswijziging

 

15 maart 2020

Aan alle patiënten van Huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo 

In navolging op het landelijke beleid en de adviezen van onze medische beroepsorganisaties het RIVM, LHV, de NHG en Dokterswacht Friesland, is ons praktijkbeleid in het kader van de Corona-crisis vanaf maandag 16 maart 2020 tot minimaal 28 april 2020 gewijzigd.

Het Corona-virus heeft inmiddels al 6000 mensen geïnfecteerd, maar het merendeel heeft milde klachten. Toch kan de ziekte in een klein percentage lelijk verlopen. Om deze mensen te helpen EN om de virus-verspreiding af te remmen zijn maatregelen nodig.

Om deze hulp – gezien de besmettelijkheid – niet uit te putten en te beschermen, zijn we genoodzaakt om voor de komende 3 weken een aantal landelijke maatregelen door te voeren, ook in Drachten. Dit is in het belang van patiënt en ons als medische hulpverleners.

Ter geruststelling: onze huisartsenpraktijk zal altijd een plek blijven waar iedereen terecht kan voor acute of urgente zorg. Anderzijds moeten we zeer verstandig en voorzichtig omgaan met de op dit moment beperkt beschikbare medische hulpmiddelen. Met uw begrip en medewerking zijn we in staat de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Een algemeen advies:

Als u niet ziek bent, blijf dan zoveel mogelijk binnen en werk zoveel mogelijk vanuit huis. Vermijd sociale contacten en geef elkaar geen hand, geen kussen. Hoesten doet u in een papieren zakdoek of in uw elleboog. Was frequent uw handen en raak uw gezicht zo min mogelijk aan.

Hier volgende de praktijkwijzigingen:

Gewijzigd deurbeleid

Kom niet meer onaangekondigd naar de praktijk. Overleg altijd eerst telefonisch met de doktersassistent over uw medische klachten. Na telefonische triage maken we alleen afspraken voor urgente zaken of spoedzorg. Dat betekent, dat zaken die kunnen wachten echt helaas moeten worden uitgesteld.

Alleen als u een afspraak heeft, stellen we u een paar vragen, meten we de oor-temperatuur en laten we u binnen. Bij aankomst bij de praktijk wordt de tussendeur beheert door de doktersassistente of huisarts in beschermende kleding die u vragen stelt en bij u de temperatuur in het oor meet.
Bij koorts wordt u gevraagd weer naar huis te gaan om daar verder onderzocht te worden.

Spreekuur bij de huisarts alleen als dat nodig is.

Het spreekuur bij de huisarts zal alleen in uitzonderlijke en bepaalde gevallen wel doorgaan. Afspraken worden ruim geplanned om patienten zo kort mogelijk bij elkaar in 1 ruimte te laten wachten. We proberen u in ieder geval zoveel mogelijk telefonisch te helpen. De huisarts draagt beschermende kleding

Spreekuur bij de assistente alleen als dat nodig is.

Het spreekuur bij de doktersassistente zal in een aantal gevallen wel doorgaan. De doktersassistente draagt beschermende kleding.

Verwijsbriefjes, enveloppen of bloedprikbriefjes ophalen

Alle briefjes en verwijzingen die normaal gesproken klaar lagen bij de balie worden niet meer meegegeven, maar opgestuurd naar uw huisadres. Het heeft geen zin om dit op te halen. We geven dit niet mee.

Online afspraken maken

Komen te vervallen. Neem telefonisch of per e-mail contact op met de praktijk als u medische klachten wilt bespreken.

Waar moet ik op letten bij luchtwegklachten ?

Heeft u luchtwegklachten zoals verkoudheid, een grieperig gevoel, hoesten, moeilijk ademen, vehoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden): bezoek dan NIET onze praktijk. Blijf dan thuis en neem, indien nodig, eerst telefonisch contact op met de praktijkassistente.

 • Als huisarts hebben we niet de middelen in huis om u op het Corona virus te testen. De GGD heeft haar testbeleid recent aangepast en test alleen nog bij een ernstig verloop of bij patienten van 70 jaar of ouder.
 • Blijf in ieder geval thuis totdat u 24 uur geen klachten meer heeft. U moet bellen als u steeds zieker wordt OF als u moeilijk ademt.
 • Bent u ouder dan 70 jaar OF heeft u een chronische ziekte OF een immuunaandoening met klachten van koorts, hoesten of moeilijk ademen, overleg dan telefonisch met praktijkassistente.
 • Als blijkt dat het verstandig is om u medisch te onderzoeken, dan zullen wij u thuis bezoeken met speciale beschermende kleding, helaas is de voorraad hiervan beperkt. Zo houden we de praktijk zoveel mogelijk ‘schoon’ en vrij van het virus.

Wat gaat gewoon door?

Bepaalde dienstverleningen of verrichtingen, die nu eenmaal niet kunnen wachten zoals zwachtelen, bloeddrukcontroles voor instellen (geen reguliere controles), injecties in het kader van een kuur (geen vit. B12), of prikpil gaan WEL gewoon door. Neem hiervoor op de afgesproken tijdstippen eerst telefonisch contact op.

Vermoeden op een blaasontsteking of een urinewegontsteking

Bij vermoeden van een blaasontsteking kunt u – echter alleen na telefonisch overleg – urine op de praktijk inleveren, tenzij u de klachten zelf herkent als blaasontsteking dan krijgt u direct een kuur.

Herhaalrecepten

De procedure voor herhaalrecepten is ongewijzigd en wordt al automatisch door de apotheek afgehandeld met herhaalnummers. Zie de website van uw apotheek hoe dat in z’n werk gaat.

POH-GGZ

Alle afspraken met Ron de Min, praktijkondersteuner GGZ gaan zoveel mogelijk door maar dan via de telefoon als dat haalbaar is. U krijgt hierover bericht van de assistente of Ron zelf.

Wat gaan we niet meer doen ?

 • Periodieke ketenzorg controles met daarbij de bijbehorende bloedonderzoeken voor CVRM, bloeddruk, suikerziekte, cholesterol en astma/copd worden tot nader order uitgesteld. De praktijkondersteuners en assistenten zullen per dag voor de gemaakte afspraken telefonisch contact met u opnemen.
 • Uitstrijkjes in kader van bevolkingsonderzoek worden uitgesteld. Graag over 3 mnd. zelf weer contact opnemen met de praktijk.
 • Minder urgente medische zaken zoals bijv. wratjes, milde klachten aan het bewegingsapparaat en oren uitspuiten.

Telefoon

Als u ons belt kan het zijn dat de wachttijd helaas langer is dan u gewend bent. Wij zullen er alles aan doen om dit zo kort mogelijk te houden.

Hoe kunt u ons en anderen helpen?

Het liefst uw niet-urgente vragen stellen per e-mail of middels e-mailconsulten.

We zouden het fijn vinden als u uw niet-urgente vragen per e-mail gaat stellen op Alle vragen worden in volgorde van binnenkomst beantwoord. Zo nodig nemen we telefonisch contact met u op.

Bel ons alstublieft niet met algemene vragen over het Corona virus. U kunt hiervoor terecht op de volgende websites: www.rivm.nl, www.ggdfryslan.nl  of www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus, 

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven zullen wij zoveel mogelijk via e-mail of post worden versturen.

Bloedprikken

 • Voor alle acute zaken gaat het bloedprikken gewoon door. Het laboratorium in Nij Smellinghe is er alleen voor spoedonderzoek.
 • Bloedprik laboratorium Certe zal vanaf maandag 16 maart 2020 tijdelijk geen periodieke bloedcontroles meer uitvoeren
 • Vanaf 16 maart zijn alle prikpunten in de regio van Nij Smellinghe gesloten
 • Trombosedienst van Nij Smellinghe gaat gewoon door
 • Ook voor het ziekenhuis laboratorium geldt, dat u met verkoudheidsklachten en of hoesten hier niet naar toe kunt gaan.

Apotheken

Apotheek Sunenz is tot nader order gesloten.

Ziekenhuizen

 • Röntgenonderzoek of Echo-onderzoek wordt alleen uitgevoerd als daar een dringende noodzaak voor is. Mensen die grieperig of verkouden zijn worden verzocht NIET naar het ziekenhuis te gaan voor een (poliklinische) afspraak.  Zij kunnen telefonisch zelf overleggen met de poli of de betreffende afdeling.
 • Poliklinische afspraken, operaties en behandelingen die niet acuut zijn worden mogelijk uitgesteld. U krijgt hier als patiënt via het ziekenhuis bericht van. Ook kan het voorkomen dat u een telefonische afspraak krijgt met uw arts/behandelaar uit het ziekenhuis
 • Patiënten die opgenomen zijn kunnen beter niet bezocht worden. Ziekenbezoek bestaat uit maximaal 1 bezoeker per dag. Bezoekers die grieperig en/of verkouden zijn, worden verzocht thuis te blijven. 
 • De ziekenhuizen in Friesland hebben de huisartsen verzocht zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van laboratorium-, röntgen- of ander onderzoek wat niet direct spoedeisend is.

Huisartsenpost Dokterswacht Friesland

Buiten kantooruren kunt u altijd terecht bij huisartsenpost Dokterswacht Friesland. De ervaring van afgelopen dagen leert dat het erg druk kan zijn. Er wordt gewerkt in dubbele teams. Bezoek niet de Dokterswacht of Eerste hulp zonder in het bezit te zijn van een afspraak na eerst telefonisch overleg.

Wij houden dagelijks alle ontwikkelingen bij en zullen bij evt. wijzigingen in het beleid dit op onze website zetten. Tot nader order blijft dit het beleid.

We hopen op uw begrip en samen helpen we elkaar.

Met vriendelijke groet,

Mark van Bracht, Sonja Dorgelo en Luiz Comazzetto, huisartsen